capquangviettelsieutoc 

Chi tiết khuyến mại lắp mạng Viettel áp dụng từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016

Áp dụng tại Khu vực Hồ Chí Minh

I.1 – GÓI Fast 20 (20Mbps/256Kps)

Gói FTTH

Khách hàng lựa chọn:

Phí hòa mạng

Cước sử dụng đóng trước

Phí hàng tháng

Fast 20 (20Mbps) 

200.000/tháng

Phương án 1: đóng trước 6 tháng

1.200.000đ

– Từ tháng 1 – >7 : trừ vào cước đóng trước.

 

Phương án 2: đóng trước cước 12 tháng 

2.400.000đ

– Từ tháng 1 – > 14: trừ vào cước đóng trước.

 

Ghi chú:

· Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị (Bao gồm 01 Media Converter + 01 Modem Wifi 4 port)

· Giá trên đã bao gồm VAT 10%

· Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 48h. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.

I.2 – GÓI Fast 25 (25Mbps/256Kps) 

Gói FTTH

Khách hàng lựa chọn:

Phí hòa mạng

Cước sử dụng đóng trước

Phí hàng tháng

Fast 25 (25Mbps) 

220.000/tháng

Phương án 1: đóng trước 6 tháng

1.320.000đ

– Từ tháng 1 – >7 : trừ vào cước đóng trước.

Phương án 2: đóng trước cước 12 tháng

2.640.000đ

– Từ tháng 1 – > 14: trừ vào cước đóng trước.
Ghi chú:

· Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị (Bao gồm 01 Media Converter + 01 Modem wifi 4 cổng)

· Giá trên đã bao gồm VAT 10%

· Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 3->5 ngày. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.

I.3 – GÓI Fast 30 (30Mbps/256Kps) 

Gói FTTH

Khách hàng lựa chọn:

Phí hòa mạng

Cước sử dụng đóng trước

Phí hàng tháng

Fast 30 (30Mbps) 

250.000/tháng

Phương án 1: đóng trước 6 tháng

1.500.000đ

– Từ tháng 1 – >7 : trừ vào cước đóng trước.

Phương án 2: đóng trước cước 12 tháng

3.000.000đ

– Từ tháng 1 – > 14: trừ vào cước đóng trước.
Ghi chú:

· Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị (Bao gồm 01 Media Converter + 01 Modem wifi 4 cổng)

· Giá trên đã bao gồm VAT 10%

· Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 3->5 ngày. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.

I.4 – GÓI Fast 40 (40Mbps/256Kps) 

 

Gói FTTH

Khách hàng lựa chọn:

Phí hòa mạng

Cước sử dụng đóng trước

Phí hàng tháng

Fast 40 (40Mbps) 

350.000/tháng

Phương án 1: đóng trước 6 tháng

2.100.000đ

– Từ tháng 1 – >7: trừ vào cước đóng trước.

Phương án 2: đóng trước cước 12 tháng

4.200.000đ

– Từ tháng 1 – > 14: trừ vào cước đóng trước.
Ghi chú:

· Khách hàng được trang bị (miễn phí) thiết bị (Bao gồm 01 Media Converter + 01 Modem wifi 4 cổng)

· Giá trên đã bao gồm VAT 10%

· Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ: từ 3->5 ngày. Tư vấn và báo cáo kết quả khảo sát trong 30 phút.