0986 59 68 79

Category: Thông báo tuyển dụng

Viettel TP HCM thông báo tuyển dụng

VIETTEL TP. Hồ Chí Minh cần tuyển dụng 10 Nhân viên Công nghệ thông tin, 20 Nhân viên giao dịch, 30 Nhân viên bán hàng Doanh Nghiệp và 50 nhân viên BHTT với các nội dung cụ thể như sau: 10 Nhân viên Công nghệ thông tin: + Nhiệm vụ: Tham gia tư vấn bán …