Chi nhánh Viettel TP. HCM cung cấp các dịch vụ:

1. Dịch vụ Internet

2. Dịch vụ điện thoại

3. Dịch vụ gia tăng trên ĐTDĐ

  • Báo cuộc gọi nhỡ ( MCA)
  • Nhạc chuông chờ ( Imizik)
  • Truy cập Internet trên điện thoại di động ( 2G, 3G)
  • Và nhiều dịch vụ khác

4. Thiết bị viễn thông

  • Điện thoại
  • Thiết bị truy cập Internet USB 3G

5. Các dịch vụ khác

  • Chữ ký số Viettel-CA
  • Bankplus ( Dịch vụ chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông trên ĐTDĐ)
  • Tổng đài giải trí tự động: 1060
  • Tư vấn thông tin lao động và giới thiệu việc làm: 1066
  • Tổng đài tư vấn thông tin kinh kế, xã hội: 1068