ftthPub viettel LH:0988898588

+ Đối tượng : Gói cước dành cho đại lý Internet
+ Băng thông trong nước : 45 Mbps
+ Băng thông quốc tế cam kết : 512 Kbps
+ Thiểt bị : Media Converter + Modem (TPLink741)
+ IP WAN : 01 IP động
+ Cước hàng tháng : 1.400.000đ
+ Cước khuyến mãi hàng tháng : 800.000đ/12tháng
+ Phí lắp đặt : Xem chi tiết
+ Cam kết sử dụng : 12 tháng