CÁP QUANG VIETTEL – FTTH ECO+ 25 Mbps

 

Gói cước cáp quang FTTH ECO+
   Băng thông trong nước (Mbps) 25
   Băng thông quốc tế (Kbps) 256
   Giá chưa có khuyễn mại (đ/th)  385.000
Trả trước 03 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
 Giá đã có khuyến mại (đ/th)km 385.000
 Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 1.155.000
 Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 07, 08, 09
 Khuyến mại đặc biệt
 Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng
 Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
 Giá đã có khuyến mại (đ/th)km 330.000
 Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 1.980.000
 Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 07
 Khuyến mại đặc biệt  Tặng tháng thứ 8
 Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 12 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Miễn phí toàn bộ chi phí lắp đặt ban đầu
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th)km 330.000
   Phí ban đầu x 12 tháng (đ/th) 3.960.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 13
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 2 tháng cước
(tháng thứ 14 & tháng thứ 15)
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24