Lắp Đặt Cáp Quang Viettel giá rẻ

ftthEco viettel 0988898588

+ Đối tượng : Triển khai cho hộ gia đình muốn thay thế ADSL , công ty nhỏ khỏang 5 – 10  máy .
+ Băng thông trong nước : 12Mbps
+ Băng thông quốc tế cam kết : không cam kết.
+ Thiểt bị : Media Converter + Modem.
+ IP WAN : IP động

        I >> Áp dụng cho khu vực nội thành HN và HCM
   Băng thông trong nước (Mbps) 12
   Băng thông quốc tế (Kbps)
   Giá chưa có khuyễn mại (đ/th) 385.000
Trả trước 03 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th)km 275.000
    Phí ban đầu x 03 tháng (đ/th) 825.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 13, 14, 15
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu: Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th)km 220.000
   Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 1.320.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 07
   Khuyến mại đặc biệt  Tặng tháng thứ 8
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng)  24
 Trả trước 12 tháng
 Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu: Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
 Giá đã có khuyến mại (đ/th)km 220.000
 Phí ban đầu x 12 tháng (đ/th) 2.640.000
 Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02đến tháng thứ 13
Khuyến mại đặc biệt Tặng 2 tháng cước, tháng 14 & thang thứ 15
 Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24

Giá trên đã bao gồm VAT 10%