Một vài sim 10 số dễ nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0979.258.456:  1.000.000đ (2 5 8, 4 5 6 tạo thành 1 dấu cộng trên bàn phím điện thoại rất dể nhớ)