Lắp Đặt Internet Viettel Giá Rẻ, đăng ký ngay!

adsl viettel homeN+ 0988898588

 

 

       I >> Áp dụng cho khu vực nội thành HN và HCM
     Tốc độ download (Mbps) 3.072
     Tốc độ upload (Kbps) 512
     Giá chưa có khuyễn mại (đ/th) 253.000
Trả sau từng tháng
     Phí hòa mạng (đ/th)  không lấy modem 100.000
 lấy modem 02 cổng Hết hàng
 lấy modem 04 cổng Hết hàng
 lấy modem wifi 01 cổng 400.000
 lấy modem wifi 04 cổng 500.000
     Giá đã có khuyến mại (đ/th) 200.000
     Khuyến mại đặc biệt Không khuyến mãi
     Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng 
     Phí hòa mạng (đ/th)  không lấy modem 1.080.000
 lấy modem 02 cổng Hết hàng
 lấy modem 04 cổng Hết hàng
 lấy modem wifi 01 cổng ( Miễn phí ) 1.080.000
 lấy modem wifi 04 cổng 1.180.000
     Giá đã có khuyến mại (đ/th)km 180.000
     Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng 07 đến tháng 12
     Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 12 tháng
     Phí hòa mạng (đ/th)  không lấy modem 1.800.000
 lấy modem 02 cổng Hết hàng
 lấy modem 04 cổng Hết hàng
 lấy modem wifi 01 cổng ( Miễn phí ) 1.800.000
 lấy modem wifi 04 cổng 1.900.000
     Giá đã có khuyến mại (đ/th)km 180.000
     Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng 02 đến tháng 13
     Khuyến mại đặc biệt
     Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24