Lắp Đặt Internet – ADSL Viettel hộ gia đình

adsl viettel homeE+ 0988898588

Gói cước HOME E+: Dành cho hộ gia đình
+ Tốc độ tối đa : 4096/512 Kbps
+ Tiện ích cơ bản : Sử dụng những ứng dụng cơ bản (như gói Home N+) với chất lượng đảm bảo, ngoài ra có thể sử dụng hầu hết các ứng dụng khác trên mạng

      I >> Áp dụng cho khu vực nội thành HN và HCM
     Tốc độ download (Mbps) 4.096
     Tốc độ upload (Kbps) 512
     Giá chưa có khuyễn mại (đ/th) 330.000
Trả sau từng tháng
     Phí hòa mạng (đ/th)  không lấy modem 100.000
 lấy modem 02 cổng Hết hàng
 lấy modem 04 cổng Hết hàng
 lấy modem wifi 01 cổng 400.000
 lấy modem wifi 04 cổng 500.000
     Giá đã có khuyến mại (đ/th) 230.000
     Khuyến mại đặc biệt không khuyến mại
     Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 03 tháng ( không áp dụng trong tháng này)
     Phí hòa mạng (đ/th)  không lấy modem 540,000
 modem 02 cổng (hết hàng) 540,000
 modem 04 cổng (miễn phí) 540,000
 modem wifi 01 cổng (miễn phí) 540,000
 lấy modem wifi 04 cổng 640,000
     Giá đã có khuyến mại (đ/th) 180,000
     Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng 13 đến tháng 15
     Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng ( không áp dụng trong tháng này )
     Phí hòa mạng (đ/th)  không lấy modem 900,000
 modem 02 cổng (hết hàng) 900,000
 modem 04 cổng (miễn phí) 900,000
modem wifi 01 cổng (miễn phí) 900,000
 lấy modem wifi 04 cổng 1,000,000
     Giá đã có khuyến mại (đ/th) 150,000
     Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng 02 đến tháng 07
     Khuyến mại đặc biệt
     Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24