0986 59 68 79

Khuyến mãi lắp đặt ADSL Viettel tháng 09/2014

Lắp đặt Internet – mạng Viettel giá rẻ nhất

NHÓM KHÁCH HÀNG TẠI CÁC QUẬN NÔI THÀNH HCM

 

STT

Tên gói cước

Home N+

Home E+

1

Tốc độ

3M / 512Kbps

4M / 512Kbps

2

Cước niêm yết

253,000

330,000

LỰA CHỌN 1: ĐÓNG CƯỚC HÀNG THÁNG

3

Phí lắp đặt

100,000

Phí thiết bị ( Modem 2 cổng )

200,000

Phí hàng tháng (khi đã khuyến mại)

200,000

230,000

Giá trị khuyến mại hàng tháng

53,000

100,000

Thời gian khuyến mại

24 tháng

LỰA CHỌN 2: ĐÓNG CƯỚC TRƯỚC 3 THÁNG ( CHỈ BÁN GÓI CƯỚC HOME N+)

4

Phí lắp đặt

Miễn phí lắp đặt

Phí thiết bị

Cho mượn Modem 1 cổng có Wifi 

Phí hàng tháng (khi đã khuyến mại)

180,000

Tiền đóng trước

540,000

Giá trị khuyến mại hàng tháng

150,000

Thời gian khuyến mại

24 tháng

Thời gian trừ cước

Trừ cước từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 15

LỰA CHỌN 3: ĐÓNG CƯỚC TRƯỚC 6 THÁNG ( CHỈ BÁN GÓI CƯỚC HOME N+)

5

Phí lắp đặt

Miễn phí lắp đặt

Phí thiết bị

Cho mượn Modem 1 cổng có Wifi 

Phí hàng tháng (khi đã khuyến mại)

150,000

Tiền đóng trước

900,000

Giá trị khuyến mại hàng tháng

180,000

Thời gian khuyến mại

24 tháng

 

Ưu đãi khác

Trừ cước từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.