Đăng Ký Internet Viettel

Start here

FTTH_478

  (Lắp Đặt Internet Viettel)    Với mong muốn được đồng hành và phát triển cùng khách hàng, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đưa ra chương trình khuyến mãi lớn kéo dài từ 01/05/2015 đến hết 31/05/2015 cho khách hàng đăng ký Internet hoặc sử dụng dịch vụ cáp quang FTTH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng sẽ được sử dụng các gói cáp quang băng thông lớn với giá rẻ bất ngờ.

Chi tiết khuyến mại áp dụng từ ngày 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015

CÁP QUANG GPON VIETTEL

kmGói cước Fast 8 – 8Mbkm

(Gói Fast 8 bắt buộc phải sử dụng thêm Truyền Hình Cáp Viettel)

Gói cước cáp quang Fast 8
   Băng thông trong nước (Mbps) 08
   Băng thông quốc tế (Kbps) tối thiểu không cam kết
   Giá chưa có khuyễn mại (đ/th)
Trả sau từng tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) 200.000
   Phí thiết bị – Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 165.000
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 165.000
   Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 990.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 07
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 1 tháng cước: 08
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 12 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Miễn phí toàn bộ chi phí lắp đặt ban đầu
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 165.000
   Phí ban đầu x 12 tháng (đ/th) 1.980.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 13
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 2 tháng cước:  tháng 14, tháng 15
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24

Giá trên đã bao gồm VAT 10%


Gói cước Fast 10 – 10Mb

Gói cước cáp quang Fast 10
   Băng thông trong nước (Mbps) 10
   Băng thông quốc tế (Kbps)tối thiểu không cam kết
   Giá chưa có khuyễn mại (đ/th)
Trả sau từng tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) 200.000
   Phí thiết bị – Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 180.000
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 180.000
   Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 1.080.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 07
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 1 tháng cước: 08
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 12 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Miễn phí toàn bộ chi phí lắp đặt ban đầu
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 180.000
   Phí ban đầu x 12 tháng (đ/th) 2.160.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 13
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 2 tháng cước:  tháng 14, tháng 15
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24

Giá trên đã bao gồm VAT 10%

Gói cước Fast 15 – 15Mb

Gói cước cáp quang Fast 15
   Băng thông trong nước (Mbps) 15
   Băng thông quốc tế (Kbps) tối thiểu 256 kb
   Giá chưa có khuyễn mại (đ/th)
Trả sau từng tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) 200.000
   Phí thiết bị – Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 200.000
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 200.000
   Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 1.200.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 07
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 1 tháng cước: tháng 08
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 12 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Miễn phí toàn bộ chi phí lắp đặt ban đầu
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 200.000
   Phí ban đầu x 12 tháng (đ/th) 2.400.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 13
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 2 tháng cước:  tháng 14, tháng 15
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24

Giá trên đã bao gồm VAT 10%

Gói cước Fast 20 – 20Mb

Gói cước cáp quang Fast 20
   Băng thông trong nước (Mbps) 20
   Băng thông quốc tế (Kbps) tối thiểu 256 kb
   Giá chưa có khuyễn mại (đ/th)
Trả sau từng tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) 200.000
   Phí thiết bị – Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 220.000
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 220.000
   Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 1.320.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 07
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 1 tháng cước: tháng 08
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 12 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Miễn phí toàn bộ chi phí lắp đặt ban đầu
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 220.000
   Phí ban đầu x 12 tháng (đ/th) 2.640.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 13
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 2 tháng cước:  tháng 14, tháng 15
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24

Giá trên đã bao gồm VAT 10%

Gói cước Fast 30 – 30Mb

Gói cước cáp quang Fiber Vip
   Băng thông trong nước (Mbps) 15
   Băng thông quốc tế (Kbps) tối thiểu 256 kb
   Giá chưa có khuyễn mại (đ/th)
Trả sau từng tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) 200.000
   Phí thiết bị – Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 330.000
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 06 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Phí lắp đặt ban đầu Miễn phí
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 330.000
   Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 1.980.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 07
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 1 tháng cước: tháng 08
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24
Trả trước 12 tháng
   Phí hòa mạng (đ/th) – Miễn phí toàn bộ chi phí lắp đặt ban đầu
– Nhận ngay miễn phí modem wifi 04 cổng trị giá 1.200.000
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 330.000
   Phí ban đầu x 12 tháng (đ/th) 3.960.000
   Thời gian khấu trừ Khách hàng được trừ ngay từ tháng thứ 02 đến tháng thứ 13
   Khuyến mại đặc biệtkm Tặng 2 tháng cước:  tháng 14, tháng 15
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) 24

 

Giá trên đã bao gồm VAT 10%

Tư vấn kí hợp đồng tại nhà

 lap dat internet

Sửa chữa Internet tại nhà

 photo banner1_zpsd402772e.jpg

Lắp đặt Camera HCM

 photo banner1_zpsd402772e.jpg

Thống kê

  • 90,395 lượt truy cập

FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA

Phòng Kinh Doanh Viettel: 0988.89.85.88 - 086.27.27.090

Sản phẩm mới giảm giá

Phòng Kinh Doanh Viettel: 0988.89.85.88 - 086.27.27.090

Chữ ký số Viettel-CA HCM

Phòng Kinh Doanh Viettel: 0988.89.85.88 - 086.27.27.090

Lắp Đặt Internet Viettel HCM

Phòng Kinh Doanh Viettel: 0988.89.85.88 - 086.27.27.090

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: